fbpx Skip to Content Contact Us

תקנון קיקו קפה בע”מ

חברת קיקו קפה בע”מ (Chicco Di Caffe) בבעלות אמוץ סלע שמה לה למטרה להפיץ את התשוקה שלנו לקפה משובח. קפה טוב מתחיל בפולים, ממשיך בקלייה ועובר דרך הציוד הטוב ביותר להכנת המשקה. כל אחד בדרך ובטעם המועדפים עליו. לצורך כך, מלבד נקודות המכירה הפיזיות, הקמנו גם אתר זה.
תקנון זה מגדיר את זכויותיך וחובותיך בעת הזמנת מוצרים באתר קיקו די קפה. שימוש באתר וביצוע רכישה מהווים הסכם בינך לחברת קיקו קפה בע”מ. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס לכל המינים באופן שווה.

תנאי השימוש באתר
• פרטי החברה: קיקו קפה בע”מ. קיבוץ מגל, ח.פ. 515213163
• הזכות להשתמש באתר ולבצע רכישה של מוצרים מותרת רק לבני שמונה עשרה ומעלה.
• רכישת המוצרים באתר תתבצע רק לאחר הרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים: שם מלא, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא”ל . אלו נדרשים לצורך השלמת הרכישה וביצוע המשלוח.
• מסירת פרטים שאינם נכונים היא עבירה פלילית. חברת קיקו די קפה שומרת לה את הזכות לבטל כל זכייה, כל עסקה או כל רישום לאתר למי שהגיש פרטים כוזבים או לכל מי שמנסה לפגוע בניהול התקין של האתר, בהתאם לשיקול הדעת של החברה.
• התשלום לאתר מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע הפעולה. על הלקוח לבדוק היטב כי כל הפרטים שמסר הם מדויקים ועדכניים.
• הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
• כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו\או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעליו, מנהליו ו\או מי מעובדיו, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של קיקו קפה בע”מ, על פי תקנון זה

רכישת מוצרים
• המוצרים המוצעים למכירה באתר www.chiccidicaffe.co.il מפורטים בעמודים של האתר. תמונות המוצרים מובאות לשם המחשה בלבד ואינן בהכרח תואמות למציאות.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים, לסיים ו/או להוסיף מבצעים, לשנות מגוון מוצרים בהתאם לשיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.
• אם המוצרים המוצגים באתר אזלו לאחר ביצוע הזמנה, הלקוח יקבל הודעה על כך בשיחה טלפונית, מסרון או באמצעות שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני, בהתאם לפרטי התקשורת שנמסרו בעת הרישום.
• במקרה שבו אזל המוצר המבוקש, החברה תציע מוצר חלופי בדומה באופיו ובמחיר למוצר שאזל. אם יקבל הלקוח את הצעת החברה, פרטי ההזמנה יעודכנו, אם יסרב הלקוח לקבל את ההצעה, הזמנת המוצר תימחק והלקוח לא יחויב בתשלום.
• לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי תישלח ללקוח הודעה על אישור העסקה. ספירת הימים למועד האספקה של המוצר תחל מהמועד שבו יתקבל אישור על העסקה מחברת האשראי.
• כל המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צויין אחרת במפורש.
• דרך ההתקשרות עם הלקוח תיעשה בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו בעת הרישום. על כן חשוב לספק פרטים מדוייקים ומעודכנים.

מדיניות ביטולים
• בהתאם לחוק הגנת הצרכן הדן בביטול עסקאות, התשע”א, 2010, יכול כל אחד לבטל עסקה לרכישת מוצר עד לארבעה עשר יום לאחר קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי התאריך המאוחר מבין שניהם, בתנאי שהמוצר יוחזר לחברה כשהוא ארוז באריזתו המקורית. הלקוח אחראי להשיב את המוצר לחנות.
• ניתן להחזיר רק מוצרים שלמים, תקינים, שלא נעשה בהם שימוש ובאריזתם המקורית. פולי קפה שנטחנו לבקשת הלקוח לא ניתנים להחזרה.
• הודעה על ביטול העסקה יש לשלוח בכתב באמצעות הדואר, או תקשורת אלקטרונית. את הודעת הביטול יש לשלוח לחברת קיקו קפה בע”מ.
• בעת ביטול העסקה בשל פגם במוצר, אי התאמה, אי אספקת המוצר בזמן או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, תחזיר החברה ללקוח את כספו בתוך ארבעה עשר יום מעת קבלת הודעת הביטול ללא תשלום דמי ביטול.
• בעת ביטול עסקה שאינה בגין הפרת חוזה, פגם במוצר, אי התאמה או אי הגעה במועד, כספו של הלקוח יושב בניכוי דמי ביטול של מאה שקלים או חמישה אחוז ממחיר המוצר, לפי הסכום הנמוך מבין שניהם.
• החברה רשאית לבטל את העסקה במקרה של טעות קולמוס בתאור המוצר או מחירו ולא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה במקרה שכזה.
• במקרה של מחסור במלאי של פריט אחד או יותר ובהעדר צפי אספקה – תהיה רשאית החברה שלא לחייב את הלקוח על הזמנתו, עד אשר יתחדש המלאי למוצר – ואם לא יתחדש תוך 14 יום תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה על פי שיקול דעתה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה. באם חוייב הלקוח בגין עסקה זו – יזוכה הלקוח זיכוי כספי מלא.

מדיניות משלוחים ומועדי אספקה
• בעת רכישת מוצר המוצג באתר החברה מוצגים אפשרויות המשלוח או איסוף עצמי.
• ספירת ימי האספקה תיעשה לפי ספירת ימי העסקים. הספירה כוללת רק את ימות השבוע מראשון ועד חמישי ואינה כוללת את ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג ושבתון.
• מסירת פרטים לא עדכניים ולא מדויקים באשר ליעד המשלוח תמנע את הגעת המשלוח ליעדו ותחייב את הלקוח בסך של שלושים שקל דמי טיפול. כדי להבטיח שהמוצר יגיע ליעדו במהירות האפשרית, חובה על הלקוח למסור פרטים מלאים ומדויקים בשפה העברית.

אחריות החברה
• לחלק מהמוצרים באתר תינתן ללקוח אחריות בהתאם לנאמר בדף המוצר באתר וגם בחשבונית הרכישה. לחלק מהמוצרים ניתנת אחריות של קיקו קפה בע”מ ולחלק מהמוצרים ניתנת אחריות למוצר על ידי ספקים חיצוניים.
• לכל מוצר יש תקופת אחריות שונה. תקופת האחריות מצוינת בדף המוצר באתר.
• החברה לא תהיה אחראית למוצר במקרים שבהם ניכרים במוצר סימני פגיעה, נגרם למוצר נזק או בלאי בלתי סביר או נעשה תיקון על ידי גורם בלתי מוסמך במקום על ידי היצרן או החברה.
• חברת קיקו קפה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להחליט על החלפת המוצר או תיקון המוצר, במסגרת האחריות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מדיניות פרטיות
• חברת קיקו קפה בע”מ מחייבת לעשות כמיטב יכולתה כדי לשמור על פרטיות הלקוח ועל סודיות הפרטים שנמסרו בעת הרישום.
• כל פרטי הלקוחות נשמרים באתר החברה, והחברה מתחייבת כי איננו מעבירים את פרטי הלקוח לצד ג’.
• אנחנו הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר. המידע על פיו ניתן לזהותך לא יימכר, יוחלף, יועבר, או יינתן לאף חברה אחרת בשל כל סיבה שהיא ללא הסכמתך, מלבד מידע הכרחי להשלמת בקשה ו/או עסקה, כגון משלוח, חיוב כרטיס אשראי וכיוצ”ב.
• אם על אף כל האמצעים הבטיחותיים שנוקטת החברה כדי לשמור על סודיות מאגר הלקוחות, יצליח צד שלישי לחדור למידע המאובטח ולהשתמש בו לרעה, ללקוח לא תהיה טענה, תביעה או כל דרישה כלפי החברה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
• האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו\או גולש ו\או כל צד ג` המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו\או תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. הורדת נתונים ע”י משתמש למחשבו האישי מותר לצורך אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע.
• האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בקישורים אלו עושה זאת על אחריותו בלבד. כל המבקש ליצור קישור לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש על מנת לקבל אישור בכתב לכך.

.

Back top top
דילוג לתוכן